תפקיד ראש המועצה

סמכויותיו ותפקידיו של ראש עירייה

במסגרת תפקידו, על ראש העיר להקפיד על ביצוע שוטף ותקין של מטלות העירייה, לתת שירותים חיוניים לתושבי העיר וליצור שיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בה. כראש עירייה עבודתו מתפרסת על תחומים רבים, בהם פיתוח רציף של שכונות המגורים, אזורי תעשייה, מוסדות ציבור, שיפור קליטת עלייה ועוד.

ג. תפקידו ואחריותו של ראש רשות מקומית

מתוך:דיני רשויות מקומיות > דיני רשויות מקומיות > פרק שביעי ראש רשות מקומית וסגניו

ראש הרשות המקומית הוא המנהל של הרשות , והוא האחראי בפני המועצה ובפני הציבור שבחר בו על תיפקודה התקין . הרשות המקומית תפעל באמצעות ראש הרשות ( מבלי לפגוע בסמכויות המועצה לפי הפקודה , לפי חוק התכנון והבניה או לפי כל דין אחר . ( ראש הרשות המקומית יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על הרשות יבוצעו כראוי , ושהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה . הצריכה החלטה הוצאה מכספי הרשות המקומית - יהיה ראש הרשות המקומית אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של הפקודה או של דין אחר . בהעדר ראש הרשות המקומית יהיו החובות האמורות - על ממלא מקומו . ראש רשות מקומית ימסור למועצה אחת לשלושה חדשים דין וחשבון על מצבה הכספי ויפרט בה את הוצאותיה והכנסותיה . כן יגיש אחת לשלושה חדשים דין וחשבון בכתב על פעולותיה , והמועצה תקיים דיון בדוחות אלו . ראש רשות מקומית רשאי , תוך 48 שעות משעה שנתקבלה החלטה במועצה , להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא את ההחלטה לדיון חוזר ועל יום הדיון החוזר . הדיון החוזר יהיה בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים תוך 10 ימים מיום שנתקבלה ההחלטה , או תוך פרק זמן קצר יותר אם דרשו ...  אל הספר

מה אנחנו מבינים מהגדרת התפקיד של ראש המועצה 

ראש מועצה צריך להיות בעל נסיון חיים מגוון ועשיר  ראש מועצה – צריך יכולות ניהול והפעלה של מערכות מורכבות  אחראי על תפקודה התקין – אחריות ציבורית וניהולית  אחראי על בעלי תפקידים וביצוע – יכולת מוכחת  בהפעלת מנהלים ועובדים בתחומים מגוונים  אחריות לתקציב – יכולת ניהול כספים ובנית תוכנית השקעות וביצועה  יכולת בניית תוכניות והוצאתן לפועל  מתן שרותים לתושבי הישוב  נסיון בפיתוח וקידום פרוייקטים כמו שכונות ואזורי מסחר ומוסדות ציבור  יכולת רתימה של אנשים וקהילות לפעולות משותפות.  נסיון בהובלת תהליכי שיתוף ציבור, בניית חזון והגשמתו 

ראש מועצה צריך להבין שהוא לא בעל הבית אלא משרת ציבור מספר 1 וזו תבונה שלא כל כך קל להגיע אליה

אז כשהולכים לבחור ראש מועצה תושבים יקרים נא לימדו את המועמדותיים ונסו לבנות את עמדתכם על סמך קריטריונים ומדדים אוביקטיביים, הנה כמה שאלות:

האם המעמד/ת מסכימים לבנות שותפות עם הציבור לא כססמא אלא כמחוייבות עמוקה

האם המועמד/ת מוכנים לבנות מחיאה חזקה

האם המועמד/ת יכול להיות מנכל המועצה?

האם המועמד/ת ניהלה עסק של 120 מליון ש״ח

האם המועמד/ת יכול (היה עובר את המכרז) להיות מנהל רשת המתנסים במועצה?

איזו פעילות חברתית/חינוכית/מילאה המועמדת/בטבעון?

האם המועמד/ת יודעים איך לבנות תוכניות ואיך להביא כסף

האם המועמד/ת מתחייב להישאר במליאה גם אם לא יבחר?

צרו קשר

הצטרפו אלינו

עיקבו אחרינו

צרו קשר

תודה שפנית אלינו. נשוב אליך בהקדם האפשרי.
אופס! משהו השתבש בשליחת הטופס. אנא נסה שנית.

הצטרפו אלינו

סלולרי —
מייל —
פייסבוק —
אינסטגרם —