שינוי שיטת הממשל

הקדמה 

הובלה של ישוב מחייבת חזוןֿ, מנהיגות ויכולות ניהול. החוק הנוכחי המסדיר את ניהול מועצה מקומית הוא ישן ובמידה רבה מייצג תפיסת ניהול לא עדכנית, לא רלוונטית הרואה באזרחים נתינים ובראש הרשות בעל הבית. 

החוק מקנה לראש הראשות סמכות נרחבת, ריכוזית ומקיפה ובמהותו  מקשה על מימוש התפיסה לפיה האזרח הוא הריבון וראש הראשות ומליאת המועצה הם מייצגי ומשרתי ציבור ותפקידם העיקרי הוא לאפשר לתושבים לצמוח, ליצור ולהתפתח, וזאת על ידי  יצירת מרחב חברתי פוליטי המעודד יזמויות כלכליות, חברתיות, חינוכיות ותרבותיות, מרחב בו ראש הראשות הוא הרשות המבצעת בעוד שהאזרחים, המליאה והועדות הם הרשות המחוקקת, המחליטה וקובעת המדיניות. 

על מנת ליצור מבנה שלטוני חדש אנו מציעים לבצע שינויים מעשיים משמעותיים בהגדרות התפקידים, להוסיף אורגנים שונים וליצור חלוקה סמכויות חדשה המבטאת מעבר בחזרה‎ מדמוקרטיה ייצוגית לדמוקרטיה השתתפותית.

מסמך זה מהווה מצע, מתווה עקרונות ומציע מבנים ותכנים באמצעותם ניתן ליצור את המבנה השלטוני הראוי לקריית טבעון. 

כל האמור בהמשך מתבסס על ההנחות הבאות : 

 1. כל השינויים יתבצעו במסגרת החוקים הקיימים 
 2. ראש הרשות וחברי מליאת מועצה מחויבים לתהליכי השינוי
 3. נבנה  צוות פנימי המוביל את תהליכי השינוי 
 4. התהליכים איטיים, נבחנים כל פעם מחדש ומאפשרים שינויים הדרגתיים וחושב מכך אפקטיביים. 
 5. התהליכים שקופים, מתועדים ומדווחים לאזרחים על בסיס שוטף.

פרק 1 מבוא 

1.חשוב ה'מי', יותר חשוב ה'מה' וה'איך' – שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון

חולשות המערכת הקיימת 

 1. בידי ראש המועצה מרוכז כוח עצום ואחריות גדולה מאוד בעוד שבידי מליאת המועצה ובעלי תפקידים אחרים כוח מוגבל ותלוי בראש המועצה. זה יוצר מצב שבו קבוצות אינטרס, בעלי כוח ומקושרים סובבים את ראש המועצה ובסופו של דבר הוא הופך להיות שבוי ומשרת שלהם ולא של הטוב המשותף הציבורי, במקרה הטוב ויצירת סאוב ותרבות ניהול עבריינית במקרה הרע. 
 2. השחיתות, הסאוב ותרבות שקר מבנים שיטה כך שגם אם אנשים טובים מתמנים לראשות המועצה הסביבה בה הם פועלים תכתיב במידה רבה את אופי פעילותם ולא צרכי הציבור. 
 3. התרבות הפוליטית הקיימת היא תרבות שקר- המועמדים בבחירות מבטיחים הבטחות שהם יודעים במקרה הטוב או לא יודעים במקרה הרע שלא יוכלו לקיים. גם הציבור יודע זאת ולכן מסע הבחירות משקף מציאות שקרית, לא שקופה בה הדיון הופך להיות וירטואלי, לא מקצועי ושטחי מה שגורם להרבה מאוד אזרחים להתרחק מהמעורבות בתהליכים החברתיים פוליטיים. 
 4. פונקציית המטרה של השלטון הקיים הוא המשך השלטון שלו כך שאם שרות לציבור ישרת פונקציה זו הוא יפעל בהתאם אך אם השרות לא ממלא פונקציה זו הוא לא יפעל. כך למשל אכיפת חוקים הגורמת למתחים עם התושבים לא תתבצע כראוי כי תפגע בסיכוי של ראש המועצה להיבחר. 
 5. החלטות המליאה חסרות משמעות מאחר וראש המועצה יכול לבטלן או להתעלם מהם. 
 6. המליאה מאשרת את התקציב וההשקעות וכך נוצר בסיס לתרבות של סחר סוסים בין ראש המועצה לחברי המליאה בעיקר מהאופוזיציה מה שלא בהכרח פועל לטובת התושבים אלא שוב לטובת אינטרסים וללא סדרי עדיפויות אמתיים. 

מסקנות 

כל ראש מועצה הפועל בסביבה המתוארת לעיל חשוף לסחטנות, אלימות, פיתויים ומכשלות שמקשים מאוד על התפקוד שלו, מונעים קבלת החלטות נכונה ופוגעים בפיתוח וקידום הישוב. גם אם ראש המועצה מצליח לפעול  כראוי השיטה הקיימת מונעת התפתחות אקטיביות ומעורבות אזרחית מה שמונע מהישוב את העושר העצום הטמון בתושבים שלו וגם מגביר את הניכור ואי האכפתיות של התושבים. 

אנו מניחים שחברה פעילה עם מעורבות גדולה של האזרחים היא חברה יוצרת, עשירה, מגוונת וחזקה יותר כך ששינוי השיטה נועד לא רק ליצור ממשל טוב יותר אלא גם ליצור מרחב להתפתחותה של חברה וקהילות חזקות וטובות יותר. 

דמוקרטיה השתתפותית היא תפישה המתאימה לחיים במאה ה21, חיים בהם אינדיבידואלים מגשימים את חלומותיהם בסביבה תומך, מאפשרת ומתפתחת ובכך הופכים הם לתורמים, תומכים ושותפים ליצירת חברה יפה, טובה וחופשית. 

2. אנחנו חושבים שהנושא החיוני ביותר, שאותו ראוי למקם במרכז החיים הפוליטיים הוא שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית קריית טבעון. 

האופי וצורת ההתייחסות לנושא מהותי ומרכזי זה הינו גורלי ממש באשר לחיי התושבים ודרך ההתנהלות התרבותית, החברתית-קהילתית והכלכלית-אקולוגית בישוב. 

נפתח בשאלה, שלאופי התשובה עליה ישנן השלכות מרחיקות לכת ומעשיות והיא: מי הוא בעצם 'בעל הבית' בקריית טבעון? המבנה הנוכחי הוא 'צורת פירמידה' שבראשה עומד ראש המועצה ואנו, האזרחים בתחתיתה. אנחנו מציעים להפוך את הפירמידה – התושבים והקהילות שבהן הם חיים, פעילים ומעורבים הינם הריבון, 'בעלי הבית' ואותם אמורים לשרת המבנה השלטוני ודרך ההתנהלות הפוליטית. נושא מימוש משאלות הלב של התושבים חברי הקהילות הייחודיות בטבעון ומתן מענה הולם לצרכיהם צריך להיות בראש מעיינם של קברניטי המועצה, לעמוד בראש סדר העדיפויות שלהם. 

אם כן, האזרחים והקהילות בראש הפירמידה, ראש המועצה מליאת המועצה וחברייה, בתחתיתה, כאשר שליחותם של נבחרי הציבור שלמען הגשמתה נבחרו -  סיוע , איפשור, תמיכה ועזרה במימוש משאלות הלב של התושבים וקהילותיהם וכן, מענה ראוי והולם לצרכיהם.

שינוי עמוק ויסודי זה במבנה השלטוני ובאופייה של ההתנהלות יוביל ל'תפיסת שירות ציבורי – אזרחי' שונה באופן מהותי. מהלך זה יוביל להתייחסות רצינית ואחראית למגוון הרחב של האתגרים והקשיים שעימם מתמודדים אנו, תושבי קריית טבעון בקשת רחבה של נושאים ותחומים. חלק גדול מהבעיות החמורות שהחריפו במהלך יותר מעשור, נובעות ממבנה שלטוני שאינו מתאים לאופייה של טבעון וליכולות של תושביה ומהתנהלות פוליטית שאינה יוצרת תשובות מעשיות מספקות לצרכי האזרחים והישוב.

נכון, ישנם יישובים בהם מכהנים ראשי רשויות שהינם בגדר 'דיקטטורים נאורים'. היישוב שבראשו הם עומדים מתפקד טוב, אך אופי ההתנהלות גוררת בהכרח דפוסי התנהגות אנושית וציבורית פגומה ואף מושחתת. אנחנו מציעים מבנה שלטוני ודרך התנהלות פוליטית שלא תהיה תלוייה ב'דיקטטור נאור', שתיווצר ותתעצב על ידי אזרחים פעילים ומעורבים, מסורים ו'אכפתניקים'. מבנה זה יהיה מושתת על שקיפות ותהליכי קבלת החלטות נכונים, שמשתפים את הציבור ומתקיימים על ידי צוותים של אנשי ציבור ומתנדבים הפועלים לאורך כל השנה.

איך ייראה משאל תושבים ?

פעם בשנה יתקיים משאל תושבים ברוח משאלי העם המוכרים. משאל תושבים שנתי זה יתקיים סביב נושא מרכזי שאותו יבחרו התושבים. המועצה והעומד בראשה יסייעו בקיומו של משאל התושבים והתנהלותו הציבורית התקינה. את סדר היום הציבורי של קריית טבעון נקבע אנחנו התושבים,והחלטתנו תחייב את קברניטי המועצה, במגבלות החוק. דוגמא זו היא אחת מני רבות המחייבות את שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון. 

מוצע לשנות את המבנה השלטוני ואת אופייה של ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון. את הדרך לביצוע ויישום שינוי עמוק וחיוני זה נפרוס בפניכם בהמשך חוברת זאת. איננו רוצים לדבר בסיסמאות. בכל אחד מהנושאים והתחומים שיוצגו, נביא דוגמאות מעשיות, שיבהירו את אופיו ומהותו של השינוי. בין הנושאים שיובאו בהמשך: דרך לקבלת החלטות, מה הן 'הועדות ?, מה הם התפקידים המוטלים על מליאת המועצה והעומד בראשה ועוד. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו – להיות שותפים פעילים ומעורבים בשינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון. במובן זה: להצטרף אחינו הוא להצטרף אל עצמך, לשים את עצמך כתושב וכחלק מהקהילה, במרכז.

2. שני עקרונות מנחים ושמונה נושאים מרכזיים בדרך לשינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון

ייאמר מייד בפתח חלק זה: מהלך שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון ייעשה במסגרת החוק, תוך הקפדה על שקיפות ומינהל תקין. החוקים נוצרו ונועדו למנוע התנהלות אנושית ומערכתית לא תקינה, אך הם אינם הגורם המניע לפעילות פוליטית יזומה ואחראית.

נפתח בהגדרה ראשונית של שני עקרונות מהותיים המנחים אותנו בדרכנו. 

העקרון הראשוןהאזרחים הם הריבון – המבנה השלטוני וההתנהלות הפוליטית אמורים לשרת אותם ואת הקהילות שבהן הם חיים ויוצרים. עקרון ראשון זה הינו בגדר 'עקרון יסוד', שממנו נובעים ומתפתחים צעדים מהותיים וחיוניים המשליכים על חיי היומיום של האזרחים. 

העקרון השנייצירתה ועיצובה של הוויית חיים פוליטית-דמוקרטית לאורך כל ימות השנה, ולא פעם בחמש שנים, באמצעות הטלת פתק בקלפי. השינוי שאותו אנו מובילים יהפוך עקרון שני זה ל'דרך חיים טבעית ומובנת מאליה', לאורח חיים טבעי עבור תושבי טבעון.

כיצד יבואו לידי ביטוי וישתקפו עקרונות אלו בהויית החיים הפוליטית המתחדשת בקריית טבעון ? הנושא הראשון שיביא לידי ביטוי וישקף את השינוי העמוק הוא 'משאל תושבים', ברוח משאלי העם המוכרים. כל שנה ייבחרו אזרחי קריית טבעון נושא מהותי וחיוני לחייהם ולהויית החיים בטבעון וזאת, בתהליך דמוקרטי רחב, עמוק ומשמעותי. לאחר קיום שיח רציני ומעשי שבו יהיו שותפים כלל תושבי הקרייה, תובאנה ההצעות וההמלצות למשאל, בו יכריעו התושבים ויקבלו את ההחלטות הרלוונטיות . 

הנושא השני הוא מבנה ודרך התנהלות מליאת המועצה עצמה. אנו נרחיב את מספר חברי המליאה, נצרף אליה נציג מ'פורום הצעירים', נציג מ'פורום הותיקים' וכן נציגי שכונות וקהילות. אנו חושבים ששינוי מעמד המליאה, עיבוי סמכותה ותפקידיה והעמקת הפעילות שלה הם תנאי הכרחי ומפתח מרכזי ברפורמה שאנו מביאים. המליאה היא נציגת הציבור האמיתית, היא המקום בו צריכות להתקבל ההכרעות המרכזיות, עיצוב החזון וסדרי העדיפויות. מליאה חזקה ואיכותית תבטיח כי ראש המועצה יוכל להתמקד בביצוע, בשרות וקידום הנושאים השונים בסיוע של עשרות ויותר אזרחים איכותיים, מתנדבים ויזמים מקומיים. חשוב להדגיש שאין הכוונה להוריד מאחריותם של חברי המליאה  הנבחרים, אלא לסייע להם לממש אחריות זו דרך תהליכי שיתוף והיוועצות קבועים ומובנים.

הנושא השלישי: הועדות . כיום מתפקדות הועדות הקיימות באופן חלקי בלבד. בכוונתנו לפעול  בשמונה-עשר  ועדות  שבכל אחת מהן ישבו כ 15 חברים, שבפועל יהיו אלו המובילים את תהליך קבלת ההחלטות בנושאי תרבות, חברה וקהילה, חינוך, אמנות וספורט, תחבורה ועוד, בתאום ושיתוף נציגי המליאה והגופים הרלבנטיים. חברי המליאה ייפעלו למען שיתוף ציבור מירבי ושקיפות בהליך קבלת ההחלטות. 

הנושא הרביעי: דרך קבלת החלטות. איך מתקבלות החלטות במועצה? מי מחליט? האם ראש המועצה? ומה קורה כאשר המליאה מציגה עמדה אחת וראש המועצה עמדה מנוגדת? והאם לתושבים ישנה אפשרות להיות שותפים בהליך קבלת החלטות שהינן בעלות השפעה רבה על חייהם? מדובר בנושא משמעותי שהשפעתו על חיי התושבים ואיכות החיים בישוב מורגשת היטב.

הנושא החמישי: הדרך בה נעשים מינויים לתפקידי מפתח במסגרת הרשות המקומית. איך מתבצעים מינויים? מי ממנה מנהלי בתי ספר? מהו הליך מינוי בעלי תפקידים במועצה? לנו יש הצעה שתאפשר את מעורבותם של התושבים גם במינויים אלו, באופן ראוי והולם את המעמד וכמובן בהתאם לחוק. הצעה זו תובא בהמשך.

הנושא השישי: תהליך בניית התקציב השנתי של הישוב. סדר העדיפויות האמתי של יישוב אמור לבוא לידי ביטוי בתקציב. האם תושבי טבעון  יודעים מהו התקציב השנתי של טבעון? איך נקבעו סעיפי התקציב והסכומים לנושאים השונים? אנו נפעל ליצירת מעורבות אזרחית בתהליך בניית התקציב – הליך שיכלול גם הצגה מהותית ורצינית של הנושאים השונים על ידי האנשים האחראים והמובילים את התחומים השונים. וכן, כמקובל בערים שונות ברחבי העולם, נשאף ליצור 'סעיף תקציבי' בעל סכום צנוע 

מתוך התקציב הכולל, שאת אופיו וייעודו ייקבעו כל שנה מחדש התושבים. תקציב זה יוקדש לנושא שייראה חיוני וראוי באותה שנה.

והנושא השביעי , 'אחרון חביב': מהו תפקידו של ראש המועצה. תפקיד זה מוגדר על פי החוק בכתובים ובכוונתנו לפעול במסגרת החוק כמובן. בו זמנית, נשאף להרחיב ולהעמיק את אופיו של התפקיד. בהמשך חוברת זאת נרחיב ונפרט באשר לעקרונות ולנושאים שאותם הצגנו כאן, כולל 'דוגמאות מן החיים השוטפים'. 

פרק 2 משאל תושבים - כלי מהותי וחיוני להרחבה והעמקה של שותפות ומעורבות תושבים בעיצוב אופיו ומראהו של היישוב

הנחות 

 1. האזרחים הם בעלי הבית וזוהי חובתם וזכותם להחליט על הנושאים המרכזיים בחיי הישוב 
 2. הטוב המשותף הוא המצב הרצוי ואלו האזרחים שיכולים ביחד להגדיר אותו 
 3. ניהול משאל תושבים מחייב הגדרת תהליכים, הכנות, קיום תהליכי שיתוף ציבור מקדימים 
 4. מעורבות של צוותים יעודיים בכל משאל. 
 5. קיימים מודלים מוצלחים (המודל השוויצרי למשל ) בהם משאל עם הוא מרכיב קבוע, מרכזי וחי בחיים הפולטיים ואיננו פוגע ביעילות הניהול של המערכות השונות ברמת הישוב, המחוז והמדינה. 
 6. מודלים לא מוצלחים של משאל עם קיימים ובדרך כלל מיושמים במדינות עם משטר דמוקרטי חלש או דיקטטורי ברמה כזו או אחרת. משאל עם יכול להיות שקר גדול אם לא מעוצב, מנוהל ומבוצע בהתאם לערכים של שותפות, שקיפות, אחריות ודין וחשבון

משאל תושבים – כמימוש רעיון 'משאל התושבים' שמתקיים בארצות שונות, יביא ליצירתו של דפוס התנהלות פוליטית משמעותית ומעשית, המאפשר לתושבים להיות מעורבים ופעילים בעיצוב אופיו ומראהו של היישוב. מדובר בשינוי מהותי של אופי ההתנהלות הפוליטי, בגישה הרואה ב'דרך קבלת ההחלטות' מטרה בפני עצמה, ואינה מקדשת את פילוספיית ה'שורה התחתונה'.

הליך קבלת החלטות באמצעות 'משאלי תושבים', יעצים את אמון התושבים במבנה השלטוני המתחדש, ויעורר הזדהות עם תהליך קבלת ההחלטות, גם כאשר תתקבלנה החלטות שלהן ייתנגד חלק מציבור האזרחים. התושבים ירגישו שהתהליך לקבלת ההחלטה היה יסודי, אמיתי ורציני, ש'מוצה התהליך' – שההחלטה שהתקבלה מבטאת ומשקפת את רצונם של רוב האזרחים, תוך התייחסות מירבית גם לגישתם של אלו שאינם תומכים בהחלטה, אך שותפים מלאים בתהליך.

בכוונתנו להתחיל את מסורת קיום משאלי התושבים בהדרגה, במשאל תושבים שנתי. את נושא משאל התושבים, שעליו יוחלט מתוך מספר נושאים מרכזיים ייבחרו התושבים בהליך שבו יישתתפו נציגי ציבור וחברי מועצה. גם אופיו של התהליך לקראת משאל התושבים ייקבע בפורום זה, מתוך כוונה להגיע אל רוב תושבי קריית טבעון, ובאמצעות המהלך, להעמיק ולחזק את פעילותם ומעורבותם בעיצוב חיי הקרייה. 

בשנתיים-שלוש הראשונות יהוו ההחלטות שייתקבלו במשאל התושבים 'המלצות' או 'חוות דעת מייעצת' בעלת משקל וערך ציבורי רציני. בהמשך, מאמינים אנו שהחלטות אלו יקבלו 'משנה תוקף', ויהוו החלטות חייבות שאותן יידרשו לבצע קברניטי הישוב, להוציא מקרים יוצאים מן הכלל, שספק אם יתעוררו. 

המידע והעזרים הטכניים שיידרשו יינתנו על ידי בעלי התפקידים הרלבנטיים במועצה ובועדות שתהפוכנה להיות 'מועצות תחומים'. נציגי הציבור שיובילו את מהלך 'משאל התושבים' ייפעלו כמובן בתאופ עם כל הגורמים, וכך תיווצר 'חגיגה אזרחית דמוקרטית', אשר תעורר שמחת יצירה ורגש שייכות והזדהות עמוק עם כלל תושבי טבעון.

כאשר נושא כלשהו למשל בתחום התרבות יובא למשאל תושבים, תתעוררנה כמובן מאליו שאלות באשר לאופייה של התרבות בישוב, השילוב בין תרבות שאותה יוצרים התושבים ובין מופעים איכותיים שייתקיימו על ידי אמנים מן החוץ. בקיצור, בנוסף לשאלות תקציביות חשובות ורציניות, נידרש גם לעצב סדרי עדיפויות והתחשבות מרבית  בטעמם ורצונם של כלל תושבי קרית טבעון. 

אנו נקים צוות שיהיה אחראי על קיום משאלי הציבור שייתקיימו בשלב ראשון אחת לשנה, ועל ביצוע המהלך מתחילתו ועד קבלת ההחלטה. כאמור, בשנים הראשונות תתהיה ההחלטה שתתקבל במשאל התושבים בחינת 'חוות דעת מייעצת' בעלת איכות ומשקל ציבורי משמעותי ורציני. בהמשך, תחייב החלטה זאת את קברניטי המועצה.

פרק 3 הועדות – בניה מחדש והרחבת התפקיד, הסמכות והאחריות של הועדות 

אילו דרכים נוספות עשויות להרחיב ולהעמיק את רמת המעורבות של התושבים בתהליך עיצובו מחודש של המבנה השלטוני ושינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית? כיצד ניתן להפוך את מישור הפעילות הפוליטית למרחב חי ואנושי, לאורך כל השנה ולא רק 'פעם בחמש שנים'? אחת הדרכים שאנו מציעים ללכת בה היא בנייה מחדש של הועדות, על בסיס הועדות הקיימות, עם אפשרות להרחיב את מספרן בהתאם לצרכים רלבנטיים. וזאת, כדי להרחיב את מספר האנשים הפועלים ומעורבים בקידומם של נושאים מרכזיים בחייהם של אזרחי טבעון ובחיי הישוב, כגון: תרבות ואמנות, חינוך, חברה וקהילה, תחבורה, אקולוגיה ואיכות סביבה, ספורט, פעילות פנאי ועוד.

בכל ועדה יהיו חברים כ - 15 אנשים, שייצרו יחד ייצוג הולם לכלל תושבי טבעון בתחום הרלבנטי. חברי הועדה  ייצרו ויעצבו חזון לתחום שעליו הם מופקדים ודרך מעשית להגשמתו, על בסיס 'תוכנית חומש' לקדנציה. תהליך עיצוב החזון ייעשה כמובן בתאום עם חברי המליאה והעומד בראשה, כאשר במקביל מתקיים קשר שוטף בין יושבי הראש של כל אחד מהועדות. הקשר האנושי והמקצועי בין יושבי הראש של הועדות,  יעצים את התיאום בין התחומים, את ההפרייה ההדדית, את הייעול ובאופן ישיר ועקיף, יסייע לבנות את תקציב המועצה מתוך שקיפות וגישה משתפת וחסכונית.

ניקח כדוגמא את ועדת חינוך, שכאמור, תעבוד בתאום מלא עם מנהל מחלקת חינוך וצוותו. חברי הועדה יעצבו את חזון היצירה החינוכית בקריית טבעון מתוך ראייה פדגוגית מעמיקה ורחבה, מתוך הכרת מכלול ההיבטים האדמיניסטרטיביים, נושאי כוח אדם, מצב המבנים, הקשר עם אנשי משרד החינוך במרחב המחוזי והארצי ועוד. לאור התקשורת בין יושבי הראש של הועדות, ניתן יהיה למנף באופן אופטימלי את מעורבותם של הילדים ובני הנוער במרחב הקהילתי-חברתי, בתחום הפעילות התרבותי-אמנותי, בעשייה ספורטיבית ועוד.

דוגמא נוספת ניתן להביא מועדת תחבורה, שחבריה יהיו אחראים על טיפול באחד הנושאים המורכבים ו'הלוחצים'  בטבעון.  במועצה זאת ישבו אנשים עם ידע מקצועי ונסיון חיים מעשי בתחום התחבורה, בכלכלה, בעיצוב הסביבה ובמגוון נושאים רלבנטיים לתחום מרכזי זה. חברי 'מועצת התחבורה' מזמנים את מנכ"ל ומהנדס המועצה ומבקשים מהם להכין עבורם נתונים על הכבישים, על נפחי התנועה, דו"ח עומסים, תדירות אוטובוסים ועוד. ואז, כאשר כל הנתונים בפניהם, הם מקיימים דיונים בהשתתפות אנשי המקצוע הרלבנטיים, כדי להגיע לתשובות אופטימליות לנושאים ולשאלות שעל הפרק. צריך לפתוח עוד שבילים? צריך לעשות מערכת של 'שאטלים'? צריך ללכת למשרד התחבורה? המועצה יוצרת תוכנית ל 2020 שאותה היא מציגה בפני הנהלת המועצה והציבור הרחב. כך מתרחש תהליך שיתוף ציבור שבו מתגבשות הערות, תובנות ומסקנות. מתוך תהליך יסודי ומעמיק זה, יוצרים חזון ותכנית פעולה אופרטיבית לנושא התחבורה בישוב. תוכנית זאת תעבור כמובן 'מסננות מומחים', גיבוש תקציבי, וכאשר מושלם מהלך זה, מובאות ההמלצות לשלב קבלת ההחלטות.

בהנחה שבכל ועדה יהיו כ 15 חברים, הרי מדובר בכ 120 ויותר מתנדבים, תושבי טבעון, שיהיו מעורבים ופעילים בעיצוב החיים בישוב וכך, ישנו, יחדשו וישפרו את פניה של טבעון. מציאות זו היא אחד הביטויים לשינוי העמוק והמייטיב במבנה השלטוני ובאופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון. חברי הועדות ייצרו את הקשר והגשר בין האזרחים, התושבים לחברי המליאה והעומד בראשה. ולא פחות חשוב – הם ייצרו קשר ותקשורת בונה וחיונית בינם לבין עצמם ובין התחומים שעליהם הם מופקדים.

מהלך מימוש רעיון 'משאל התושבים' והקמתן של הועדות פותח מרחב צמיחה והתפתחות, מעורבות ופעילות לכלל תושבי טבעון, וכך, הופך את מרחב היצירה הפוליטי ליצירתי ויצרני, לחברתי–קהילתי, ובקיצור – למרחב חדש לגמרי - פתוח, מזמין ואנושי.

אפשר אולי בשלב זה להיעזר בהשוואה בין פעילות אזרחית-פוליטית והתנהלותה במרחב מקומי-מוניציפאלי, לבין דרך התנהלותה של תזמורת סימפונית. כאשר מנסים להשוות בין שני הגופים, 'האורגניזמים החיים הללו', ניתן מייד להבחין בהבדל מהותי. תזמורת סימפונית אמורה להתאמן ולבצע יצירה שכבר נכתבה, וזאת, בסיוע מנצח מיומן, שמכיר את תפקידו של כל נגן וכל 'סקציית' כלי נגינה. הוא יודע כיצד היצירה אמורה להתפתח, היכן רגעי השיא, כיצד מתכוננים לקראתם ואיך ממשיכים אחרי שהם חולפים..

כאשר מתבוננים אנו על האופי שבו יוצרים ומתנהלים תושבי רשות מקומית כמו קריית טבעון לדוגמא, ניתן לראות שבמקרה זה, התושבים הם אלה שאמורים לכתוב את היצירה ולבצעה. תפקידה של המועצה והעומד בראשה הוא לסייע בכל האמצעים, והם רבים ומגוונים, כדי שהיצירה שתכתב ותבוצע, תאפשר לכל אדם ומשפחה, שכונה וקהילה – לכל הגופים והמיזמים בישוב, לעסקים ובקיצור – לכל 'חברי התזמורת הסימפונית קרית טבעון'– לבוא לידי ביטוי ולהשתלב בביצוע היצירה, 'יצירת התושבים'.

אנו, החברים בתנועת 'ראש טבעון' מאמינים בכל ליבנו, שכוחות היצירה, נסיון החיים העשיר והרצון הטוב שקיימים בשפע בקרב תושבי קריית טבעון, יאפשרו את בנייתה של 'קריית מופת' בטבעון, את הפיכת החזון הפוליטי שאותו אנו מציעים כאן, מאגדה למציאות.

פרק 4 התחדשות המבנה הפוליטי של מליאת המועצה 

בהתאם למבנה המשפטי הקיים במדינת ישראל, מתנהל הישוב קרית טבעון על ידי מליאת המועצה והעומד בראשה. במליאת המועצה, שהינה הגוף האחראי לניהול היישוב בהתאם לחוק, יושבים 13 חברי מליאה, שהינם נבחרי הרשימות השונות שנבחרו בבחירות למועצה.

במסגרת מהלך שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון, בכוונתנו לצרף לישיבות הנהלת המועצה שבעה אזרחים-תושבים. הם יוכלו לבטא ולשקף במליאת המועצה את הציבורים שאותם הם מייצגים. 

אלו הם החברים-נציגים שבכוונתנו לצרף:

1.נציג פורום הצעירים – גילאי 18 עד 21. ישנה חשיבות רבה שקולם של צעירי הקריה יישמע בישיבות המועצה.

2. נציג פורום האזרחים הוותיקים – גם מחשבותיהם, הרגשתם ורצונם של בני שכבת גיל זאת, שתרומתם ליישוב עצומה, מן הראוי שיישמעו בפורום המועצה.

3. חמישה נציגי שכונות וקהילות, על פי החלוקה: קרית טבעון, קרית עמל, קרית חרושת, אלרועי ורמת טבעון.

מדובר אם כן במליאה שבה יהיו 20 חברים בעלי זכות הצבעה, כאשר הצבעתם של 7 החברים הנוספים תרשם, אך לא תהיה בעלת תוקף חוקי – רישמי. זהו השינוי הראשון שאותו בכוונתנו ליישם.

הנושא השני, שהינו במובנים רבים תוצאה של השינויים שעליהם הצבענו עד עתה, הוא התמקדות עבודת המועצה והעומד בראשה בתיאום, סיוע וליווי פעילותן של 'הועדות, של צוות 'משאל התושבים' השנתי, של פורום הצעירים, האזרחים הותיקים ונציגי השכונות והקהילות. וכן, בקיום דיוני עומק על נושאים מרכזיים, ובנגישות נציגייה לכלל תושבי הקרייה בכל עניין הנדרש.

הנושא השלישי - אנו מציעים ליצור 'מסורת חדשה' בפעילות חברי המליאה: כל ישיבת מליאה המתקיימת אחת לחודש תיפתח בהעלאת נושאים רלבנטיים 'מהשטח' על ידי חמישה תושבי הקריה. במהלך פרק זמן של חצי שעה, יביאו התושבים את הנושאים בפני חברי המליאה, וזאת, אחרי שהכינו אותם היטב. לכל דובר יוקצו כ 3 דקות, כך שברבע השעה שתשאר אחרי ההקשבה לדוברים, אפשר יהיה לשאול שאלות, וליצור קשר אישי יותר עם הדוברים.

מפגשי מליאת המועצה הם מקום מתאים וראוי, שבו אזרחים יכולים להציג בצורה מסודרת את הנושאים שחשובים להם. הטיפול בנושאים שיועלו יועבר לגורמים הרלבנטיים, ובמסגרת הדיווחים השוטפים על עבודת המועצה, יימסר דו"ח ענייני ומעשי המתאר את אופן הטיפול שנעשה באשר לנושאים שהועלו. 

הנושא האחרון שאותו בכוונתנו לשנות: העמקת מעורבותם של כל חברי המליאה במינוי בעלי תפקידים מרכזיים בישוב – מנהלי מחלקות, מנהלי בתי ספר וכדומה. בכל מה שנוגע במינוי תפקידי אמון, תישמר כמובן זכותו של ראש המועצה לא לקבל החלטה של המחליאה אך הוא לא יוכל למנות בעל תפקיד ללא אישור המליאה. מעורבותם הפעילה של כלל חברי המועצה במינוי בעלי התפקידים המרכזיים בישוב, תחזק את האפשרות למנות את האנשים הטובים ביותר ולא המקורבים או המקושרים

פרק 5 כיצד מתקבלות החלטות במרחב הפוליטי בטבעון?

אז באמת, כיצד מתקבלות החלטות במרחב הפוליטי בטבעון? מי מקבל את ההחלטות? מהו הליך קבלת ההחלטות? כיצד מתבצעים מינויים של בעלי תפקידים בכירים? איך יוצרים זיקה בריאה ומעשית בין האנשים הנושאים באחריות לבין הסמכות המוענקת להם, כדי שיוכלו לממש את אחריותם באופן דמוקרטי? כיצד ניתן להביא ל'האצלת סמכויות' מראש המועצה לאנשים וגופים נוספים, מבלי לפגוע באיכות התפקוד וטיב ההחלטות המתקבלות. אלו הן כמה שאלות, המתייחסות לאחד הנושאים המשפיעים יותר מכל על חיי התושבים ואופייה של קריית טבעון. אכן, נושא מהותי וחיוני ביותר.

המועצה המקומית היא גוף ריכוזי מאד. הסמכויות שניתנות לראש המועצה יוצרות רושם המזכיר במקרים לא מעטים 'מבנה שלטוני דיקטטורי'. ברוב הנושאים המגיעים ל'שולחן המועצה', יכול העומד בראשה להתעלם מדעת שותפיו ולהחליט כרצונו, גם כאשר הוא במיעוט. נושא אחד שבו אין ראש המועצה יכול לקבל החלטה ללא רוב הוא נושא התקציב. כדי להעביר את תקציב המועצה הוא צריך את תמיכת המליאה. מדוע לא ניתן להכיל גישה דמוקרטית זאת גם על תחומיםמהותיים וחיוניים עד מאד לחיי התושבים, לאופיו של הישוב?

אכן, חיים אנו במדינה דמוקרטית, בישוב פלורליסטי, ואולם המבנה השלטוני ומאפייני ההתנהלות הפוליטית אינם משקפים זאת. תנועת 'ראש טבעון' תוביל מהלך שיביא לידי ביטוי וישקף דמקרטיה אזרחית חיה וממשית בקרב ציבור פלורליסטי.

אז איך מקבלים החלטות? כיצד מתבצעים מינויים של בעלי תפקידים מרכזיים? מי מקבל את ההחלטות? כמובן שהחלטות במסגרת הניהול השוטף של עבודת המועצה וחיי הישוב על מגוון התחומים הרחב והעשיר שהם כוללים, תתקבלנה על ידי חברי המועצה והעומד בראשם. באשר להחלטות בנושאים מרכזיים המחייבים מעורבות ציבורית רחבה, אנו מציעים לשלב ארבעה גורמים בהליך קבלת ההחלטות:

א. הוועדות  - מועצות האזרחים' (שם משני המבטא את המהות של הועדות במבנה המוצע ) 

ב. 'משאל התושבים'.

ג. מליאת המועצה

ד. ראש המועצה

א. על פי גישתנו, הדיונים סביב נושאים מרכזיים לתושבים ולישוב צריכים להתקיים בפורום 'מועצות התחומים', ודיונים אלו עשויים להוביל לשני כיוונים אפשריים: הראשון – חברי 'מועצת התחום' סבורים שישנן כמה אפשרויות אקטואליות לנושאים מרכזיים, ולכן כדאי להעביר את הטיפול ל'משאל תושבים' כדי לבחור את הנושא המרכזי למשאל. והכיוון השני – כאשר דנים בנושאים שאינם מחייבים משאל תושבים - להעביר את ההמלצות להחלטה למועצה.

ב. הגוף השני שמביא המלצות לקבלת החלטות הוא פורום 'משאל התושבים'. פורום רחב זה ממליץ על החלטה, בעקבות ומתוך שיח ולימוד ממושך ועמוק סביב נושאים מרכזיים בחיי הישוב ותושביו.

ג. מליאת המועצה הוא הפורום השלישי שמקבל החלטות, וחשיבותו להתנהלות הפוליטית האנושית והמעשית בקרית טבעון רבה מאד. על פי הגישה שאותה אנו מציעים, על חברי פורום מכובד זה לעשות כל מאמץ כדי להגיע לקבלת החלטות בקונצנזוס, בהסכמה. הסכמה אין פרושה 'אחידות דעות' אלא נכונות לראות ולהבין את העמדות השונות שמוצגות על ידי חברי המליאה, ולנסות יחד להגיע להחלטה המאגדת את האמיתי, היפה והטוב שודאי באים לידי ביטוי ומשתקפים בדבריהם של כל אחד מהחברים. 'רוח הסנהדרין בימיו הטובים', רוחו של יהודה הנשיא ואנשי רוח גדולים כהלל הזקן, מן הראוי שיעוררו השראה וחדוות יצירה בפורום נבחר זה.

ד. ואחרון חביב בין מקבלי ההחלטות הוא ראש המועצה כמובן. המיומנות, שלא לומר היכולת האמנותית שיש לטפח ולפתח בהקשר לתהליכי קבלת החלטות וביצועם, מינויים, הקשר בין הגופים והפורומים השונים – הינה זו הנדרשת מאותם אנשים הבוחרים לפעול וליצור במרחב היצירה הפוליטי. מדובר במרחב יצירה המטפל בבני אדם, העוסק לא פעם בדיני נפשות ממש. מן הראוי שנבחרי הציבור ירגיש את אותה חרדת קודש שחש הכהן הגדול בעבודתו למען עמו, את אותה מחוייבות רוחנית ואמנותית שאותה מרגיש אמן אמיתי, כאשר הוא מאפשר את לידתה של יצירה אמנותית דרכו, באמצעות יצירתו ויצירתם של חבריו. 

עיצובו של מרחב יצירה פוליטי אנושי המתפקד בכל המישורים והרמות הוא מעשה אמנות של ממש! הלימוד וההתנסות במעשה אמנות חברתית נשגב ומורכב זה, נעשית בעיקר בתוך החיים עצמם, יחד עם אנשים השותפים ביצירה חיונית זאת. שינוי המבנה השלטוני ואופייה של הפעילות הפוליטית בטבעון יכשיר תשתית מתאימה וקרקע פורייה להתחדשות תרבותית ופוליטית, ליצירתה של 'קריית מופת' בטבעון.  

פרק 6 התחדשות מהותית וחיונית בהגדרת תפקיד של ראש המועצה

הגענו לנושא ה'אחרון והחביב' בחוברת זאת, לתפקיד ראש המועצה בכבודו ובעצמו. מדובר בתפקיד בעל השלכות משמעותיות ואף גורליות באשר לציבור אנשים גדול ומגוון – אחד מהתפקידים הכי ריכוזיים וסמכותיים במדינת ישראל. ראש המועצה יכול לקבל כמעט כל החלטה לבד, כולל עמידה מול חברי המועצה, כאשר דעותיהם 'לא נראות לו', אינן מוצאות חן בעיניו. בעצם, מדובר כאמור במצב המזכיר מבנה שלטוני דיקטטורי – בו עלינו 'לייחל לדיקטטור נאור' שיקדם את הישוב וידאג לתושביו.

אנו אומרים 'לא' רבתי לדרך התנהלות זאת! איננו רוצים להיות תלויים ב'דיקטטור נאור' וודאי שלא תחת 'דיקטטור פחות נאור..'.מהלך שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית ישנה את המצב הנוכחי מן הקצה אל הקצה. השינוי יביא להתחדשות קהילתית וחברתית, כלכלית ותרבותית, למעורבות והרגשת שותפות בהליך קבלת ההחלטות וביצוען. ניצור הלכה למעשה 'קריית מופת' שבה התושבים הם הריבון, הם היוצרים ומעצבים את הווית החיים שוקקת החיים ושמחת העשייה והיצירה! וכפי שהראנו ופירטנו – המועצה והעומד בראשה הינם נבחרי ציבור שייעודם לסייע במימוש משאלות לב של האזרחים, במתן תשובה הולמת ומכובדת עד כמה שניתן לצרכים אנושיים מגוונים של התושבים.

כיום, מבחינת החוק, ראש המועצה יכול לומר: למרות רצונכם או החלטתכם, 'אני עושה מה שאני רוצה'. לכן, מדובר כאן על תהליך הדרגתי ועקבי של יצירה ובניית אמון, יצירת תרבות של הסכמות, בניית אמנה משותפת והבעת נכונות מצד ראש מועצה להאציל סמכויות, ובמידה רבה להיות האדם שמוביל את השינוי העמוק והחיוני. המשמעות המעשית הנובעת ממהלך שינוי זה היא, שראש המועצה עצמו יבין וירגיש את הצורך בשינוי זה, את החשיבות שביצירת חברה תוססת, מגוונת, עשירה, יוצרת, יזמית ואחראית. האצלת הסמכויות מתוך אמון ויצירת תרבות של הסכמות הינן אינטרס ציבורי וצורך אנושי מוסרי גם יחד. 

בנוסף, על ראש המועצה לפעול לגיוס משאבים ולתמיכה כספית שיאפשרו התנהלות שוטפת ומכובדת של הוויית החיים בישוב וכן, קיום מייזמים ייחודיים בתחומי התרבות והאמנות, החינוך, הקהילה ומגוון מרחבי פעילות נוספים. עליו להבטיח את ההתנהלות התקינה של המועצה, שקיפות ונגישות של האזרחים אליו ואל כלל בעלי התפקידם במועצה.

לאור שינוי שיטת המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית, יהיה זה ראש המועצה שייתומך, יוביל וייצור את התנאים והכלים הדרושים לתפקוד מירבי של 'מועצות התחומים', לקיום 'משאלי תושבים' ולפעילות המליאה כבמה לשיח, מפגש ודיונים. ראש המועצה הינו דמות מפתח במהלך שינוי המבנה השלטוני ואופייה של ההתנהלות הפוליטית. הוא ורק הוא יכול, בסופו של דבר, להגיד 'רוצה אני'! רוצה אני להוביל שינוי יסודי וחיוני זה.

 מדובר כאן בתהליך הדרגתי, קשוב לרחשי הציבור שייעשה אך ורק מתוך חופש בחירה ויוזמה של המועצה והעומד בראשה, מתוך שיח ותאום רגיש עם תושבי קריית טבעון. אנו מעריכים שתהליך זה יישא פירות במהלך כחמש שנים, וכך, ייצור אט אט 'מסורת התנהלות שלטונית ופוליטית', שאותה תשמח להמשיך כל מועצה שתיבחר בשנים הקרובות.

 ראש מועצה צריך להיות בעל ניסיון חיים עשיר ומגוון, היות והוא נדרש לטפל במגוון רחב ומורכב של נושאים ותחומים. הוא נושא באחריות לתקציב על סך מאה וחמש עשרה מילון שקל, ועל עוד עשרות מיליוני שקלים בהשקעות, ולכן עליו להיות בקיא בנושאים כלכליים-כספים ולהבין את המשמעויות הכספיות של החלטות המתקבלות בתחום מרכזי זה.

 ראש המועצה נושא באחריות לתפקוד המקצועי של המועצה ולקיום מנהל תקין בכל תחומי אחריותו.עליו להיות בעל נסיון בבניית תכניות, ביישום התוכניות והוצאתן לפועל בהתאם ללוחות זמנים ומגבלות תקציב. הוא נדרש להוביל תהליכים של שיתוף ציבור, לחבר בין אנשים ויוזמות שונות, ולהיות מסוגל לוותר על רעיונות ויוזמות שלו, כדי לאפשר קידום של יוזמות התושבים, טיפול הולם ומכובד במגוון הרחב של צורכיהם. 

חברי המועצה והעומד בראשה ייבחנו ביכולתם ליצור מרחב שבו יוזמות חברתיות, כלכליות, חינוכיות ותרבותיות של תושבים הופכות להיות מנוף להתפתחות הקרייה.יצירתו של מרחב יצירה ופעילות זה על ידי התושבים יבטא וישקף את הצלחתם במילוי תפקידם, במימוש שליחותם הציבורית. 

צרו קשר

הצטרפו אלינו

עיקבו אחרינו

צרו קשר

תודה שפנית אלינו. נשוב אליך בהקדם האפשרי.
אופס! משהו השתבש בשליחת הטופס. אנא נסה שנית.

הצטרפו אלינו

סלולרי —
מייל —
פייסבוק —
אינסטגרם —