קרית טבעון מדשדוש לצמיחה

מבוא ומטרות

 • מטרתנו ליצור קרית טבעון שהיא מרכז תרבות, מופת לחינוך ושיתוף קהילתי 
 • קרית טבעון חדשנית, יצירתית ומועצמת מיחסי הגומלין הפוריים עם תושביה
 • קרית טבעון שתתמודד בהצלחה עם השלכות הפינוי של חוות המיכלים
 • ניצול ההזדמנויות העומדות בפני היישוב והעברתו לצמיחה
 • הנחת אבני היסוד לתכנון ויישום עתידי למציאת מקורות הכנסה בכדי לשפר את מצבה הכלכלי של הרשות ולהבטיח את עתידה 
 • הקלת עומסי התחבורה ע"י יצירת תשתית דרכים סובבת טבעון
 • השקעה בתושב: חינוך, רווחה, פעילות, ענין!

קרית טבעון מדשדוש לצמיחה!

רקע ונתונים בקצרה

 • אוכלוסיה של ~18K מדווחת, בפועל כנראה 22K, גידול שנתי 1.4% מתחת לממוצע הארצי
 • שילוב נדיר של מעורבות חברתית וגיוון יחסית למספר התושבים (מתאים ליישוב קטן יותר)
 • טבעון מדורגת 8 באשכול חברתי כלכלי לעומת דירוג 9 בשנת 2006
 • מאוייפנת ביישוב צמודי קרקע כשמחירי הדיור גבוהים מהממוצע הארצי
 • חוסר בדיור בר השגה ומחירים גבוהים מהממוצע מונעים מאוכלוסיה צעירה להגר
 • אחוז עולה באוכלסיה של בני 65 ומעלה (17.1% ב 2015 לעומת 14.8% בשנת 2007)
 • בטבעון ~5500 יח"ד, אך ככל הנראה 1000 – 1500 יח"ד לא מוכרות
 • התחלות בניה רק למגורים ולא למסחר
 • קיימת תכנית מאושרת לשכונה חדשה בשם שערי טבעון – 25% בניה רוויה ומחיר למשתכן
 • קרית טבעון מאופיינת בטופוגרפיה הררית ושטח גאומטרי פזור

נתונים מרכזיים על התקציב (לשנת 2015)

 • תקציב רגיל 107M, כולל 118M 
 • כ 179 עובדים; הוצאות שכר כ 27% מהתקציב הכולל 
 • הכנסות מקורות עצמיים 70M
 • הכנסות ארנונה למגורים: 29M. הכנסות ארנונה עסקים 26M (16M מחוות המיכלים)
 • הוצאה לנפש 6,667אש"ח; הוצאה לחינוך ורווחה לתושב 3,000 אש"ח (3,480 לשנת 2017 לפי המועצה)
 • בשנת 2017 טבעון הוגדרה כמועצה יציבה (גרעון קטן מ 1%, בין השאר)

מועצה יציבה? מועצה אמידה?

 • מועצות אמידות מתבססות על ארנונה ממגורים (יקרה...) ואינן מעניקות הנחה
 • למעט אשכול 9-10 מועצה אמידה ככל שהכנסות הארנונה מעסקים גדולה יותר
 • באשכולות 4- 7 ההכנסה לארנונה מעסקים עולה על 50%
 • בטבעון המכלים מהווים 25% מסך הכנסת הארנונה לא ממגורים

ומה קורה בטבעון?

 • שטחים מסחריים נמוכים – אין עתודות למסחר
 • ניצול נמוך של שטחים למסחר – כ 10,000 מ"ר פנויים. מושכרים כ  30,000 מ"ר
 • הכנסה גבוהה למ"ר מארנונה לעסקים הודות לחוות המיכלים
 • מהנתונים עולה כי קרית טבעון, הממוקמת באשכול חברתי כלכלי 8, מוציאה פחות לצרכי חינוך ורווחה מנשר ויקנעם עלית (המדורגות נמוך יותר) ופחות מרמת ישי שמוציאה יותר
 • בטבעון נוספים בעיקר שטחים למגורים ולא למסחר – משמע שרמת התעסוקה והשירותים בקרית טבעון מתפתחת בקצב נמוך יותר מקצב התפתחות המגורים 
 • תוספת שכונה חדשה תכביד על המועצה ותגביר את הסיכון להידרדרות נוספת של רמת השירות וההשקעה של מועצת קרית טבעון בתושביה

סיכום ביניים

 • למרות ההכנסה מחוות המיכלים טבעון נמצאת ביחס גרעוני: 56% מהארוננה מגיעה ממגורים ו 44% מעסקים
 • חוות המיכלים מהווה 25% מסך הארנונה כך שאיבוד ההכנסה מהם יפער בור כלכלי
 • קרית טבעון לא הוסיפה שטחי מסחר אך גם לא מנצלת את הפוטנציאל הקיים
 • למרות זאת, הוצאות התפעוליות היחסיות של מועצת קרית טבעון מההכנסה המניבה (ארנונה שאינה ממגורים), גבוהה מזו של יקנם ורמת ישי
 • בשנת 2040, עם צפי של 26,000 תושבים – יחס מקורות ההכנסה מארנונה ממגורים לארנונה מעסקים חייבת להיות 60/40 (60% מעסקים)
 • השטח הנדרש לשם כך היא 560,000 מ"ר לעסקים. כיום עם המכלים והקיים נדרשת העלאת שטח של 330,000 מ"ר
 • התפתחותו של ישוב תלויה בגדילתו. הכנסת תושבים חדשים וצעירים לטבעון היא הכרחית לצד הגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים 

מקורות הכנסה פוטנציאלים לקרית טבעון 

 • אנו מזהים התנהלות הססנית, בירוקרטית של מועצת קרית טבעון. התנהלות זו המבוססת על דשדוש פוגעת ברמת החיים, בהתפתחות היישוב ובתושביו
 • המועצה אינה מנצלת מקורות כספיים פוטנציאלים בין אם הם חד פעמיים ובין אם מקור להכנסה שנתית שוטפת. לדוגמא: אי גביית ארנונה ממפעלים זמניים (שפיר); אי לקיחת יוזמה בתב"ע קרית עמל ומרכז זייד
 • נדרשת עשיה, יוזמה וניצול משאביה הטבעיים של טבעון. סצנת התרבות (שייח אברק), ספוקן וורד, שבת אומנים - נזנחים ע"י המועצה ואינם מנוצלים לתועלת היישוב
 • אין כל פעילות חברתית או פעילות שתרכז תושבים שתורמת לרווחת היישוב: מרוץ סיני, כדור מים, הספריה, סצנת התרבות, החינוך האנטרופוסופי, פופ-אפ עם מכללת אורנים, שוקי חצות
 • להלן חלק מהרעיונות שיובילו הכנסות חד פעמיות לצד הכנסות שנתיות קבועות לתקציב המועצה. כספים שיופנו לרווחת התושבים!

עיקרי התכנית שיישומו עם היבחרות ראש מועצה ראוי, מנהיג שיביא רוח שינוי, עשיה ויזמות וייצר לקרית טבעון, המקום שכולנו אוהבים, את מקורות המימון להמשיך את החלום:

 • בטווח השנים הראשונות (עד 5 שנים) ניתן יהיה לייצר תוספת שנתית פוטנציאלית של כ 15 מיליון ₪ 
 • בטווח הבינוני והארוך יהיה ניתן להגדיל את תקציב המועצה עד 18 מיליון ₪ מהכנסות נוספות – היעד שיבטיח שימור ושיפור רמת החיים בקרית טבעון

תמונת עתיד ומטרות 

 • קרית תרבות יצירה והתחדשות 
 • קרית חינוך ומדעים 
 • קרית אמנים יוצרים ושותפים 
 • פיתוח המרחב הפיסי בשכונות 
 • בניית אזורי תעשייה ומסחר – ג׳למה, בסמת טבעון 
 • בניית מרכז תרבות, סטודנטים, קהילה וטבע במרכז הישוב 
 • פיתוח מרכז חנניה וחיבורו למרכז הנצחה 
 • שדרוג מרכז הישוב – כיכר בן גוריון 
 • פיתוח מערכת שבילי אופניים 
 • בניית מערכת תחבורתית ידידותית ויעילה 

נדלן, תחבורה ומה שביניהם

לקרית טבעון נכסים שאינם מנוצלים לצד הזנחה בשיכונים ובתשתי התחבורה. תושבי טבעון למודי סבל מהפקקים והעומס התחבורתי בציר המרכזי של היישוב (שלא נעשה מאומה בכדי להקל ו/או לפתח דרכים חלופיות)

 • האיצדטדיון: נכס באמצע הקריה. שימושו העיקרי – חגיגות יום העצמאות. יום בשנה. 
 • מתחם מורדות ה"מסעדה הסינית" או מובלעת מעלה כביש 722
 • שיקום שכונות מוניציפלי – בהובלת המועצה – גפן, חורש, כצנלסון, שיכון אלה
 • התחדשות עירונית – מענקים מקרן בלומברג – שיקום המרכז 
 • מתחם אמנים ראוי בסמוך לשבט הצופים

האיצטדיון

מה בתכנית:

 • פינוי האיצדטיון לטובת מרכז תרבות / מעונות סטונדנטים או מודל ימק"א בירושלים
 • העברת ארועי יום המועצות לגן המייסדים – מבנה אידיאלי לאמפיתאטרון טבעי
 • בניית מרכז ספורט יהודי-ערבי על יד התיכון בעידוד השקעות ומענקים מקרנות דו-לאומיות ותרומות

צרו קשר

הצטרפו אלינו

עיקבו אחרינו

צרו קשר

תודה שפנית אלינו. נשוב אליך בהקדם האפשרי.
אופס! משהו השתבש בשליחת הטופס. אנא נסה שנית.

הצטרפו אלינו

סלולרי —
מייל —
פייסבוק —
אינסטגרם —